Obsah

Starý Hirštejn

Typ: ostatní
Starý Hirštejn je přírodní rezervace ev. č. 409 poblíž obce Mnichov v okrese Domažlice. Oblast spravuje AOPK ČR Správa CHKO Český les.

Důvodem ochrany je zajištění ochrany autochtonních smíšených lesních porostů na balvanité suti, které jsou významným prvkem regionálního územního systémů ekologické stability a ochrany typických rostlinných a živočišných společenstev vázaných na přirozené horské lesy.

 


Vytvořeno: 6. 12. 2017
Poslední aktualizace: 18. 12. 2017 15:40
Autor: Správce Webu