Navigace

Obsah

Naučná stezka Těžba živců na Poběžovicku

V okolí Poběžovic vznikly v roce 2012 dva okruhy naučné stezky mapující těžbu živců na Poběžovicku a další přírodní zajímavosti. Stezku připravila základní škola Poběžovice v rámci projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj "Učíme se v přírodě" se zaměřením na přírodní podmínky Poběžovicka.

Každý okruh je tvořen sedmi stanovišti, každé stanoviště bylo osazeno informační tabulí.

Okruh Poběžovice – Zámělíč

První okruh naučné stezky začíná u nově vybudované školní zahrady, vede do zámeckého parku, poté se stočí k jihovýchodu a pokračuje směrem ke vsi Zámělíč. Kromě informací o geologoie je zaměřen na obecné na informace z regionu.

Délka trasy je přibližně 6 km, tvoří ji 7 stanovišť:

 1. Školní zahrada – informace o průběhu projektu, o tom, jak školní zahrada vznikala, popsány jsou dva okruhy naučné stezky.
 2. Zámecký park – obnova parku, jeho historie a jedinečnost, geologická expozice (vzorky hornin z blízkého okolí).
 3. Rokle u otovské silnice – blízké přírodní rezervace a památky.
 4. Zámělíčská cesta – invazivní druhy rostlin.
 5. Křižovatka lesních cest – všeobecná geologie, geologie Země, mykologie.
 6. U dubu – lesy, jejich typologie, minerály Poběžovicka (kutisko), podzemí (bezpečnost).
 7.  Les "u Muničáku" – přirozený les, péče o les, bezobratlí.

stezka

 

Okruh Ohnišťovice – Otov

Druhý okruh naučné stezky začíná na ohnišťovické návsi a obkrouží Větrný vrch. Je více zaměřen na historii těžby a zpracování živce, na geologii regionu, popisuje také způsob rekultivace a revitalizace krajiny po hornické činnosti.

Délka trasy cca 5 km, tvoří ji 7 stanovišť:

 1. Náves Ohnišťovice – informace o obci Ohnišťovice, o potoce, který tudy protéká, a o pozoruhodném kamenném mostu na něm.
 2. Ohnišťovice – U krytu – geologie domažlické oblasti, poběžovický masív a pegmatity.
 3. Větrný vrch – historie těžby živců, život v podzemí.
 4. Na vyhlídce – technologie hlubinné a povrchové těžby, lesní ptactvo.
 5. Otovský lom – rekultivace a revitalizace krajiny.
 6. Důl Otov Fučná – mineralogie pegmatitů, zpracování a použití suroviny, netopýři.
 7. U Ohnišťovického rybníka – mokřadní ekosystém, život v rybníce a v potoce.

stezka

stezka

stezka

logo