Navigace

Obsah

O mikroregionu

Mikroregion nese jméno významného českého šlechtice Dobrohosta z Ronšperka, který v raném středověku vlastnil rozlehlé panství na území dnešního severního Domažlicka. Své sídlo v Poběžovicích přestavěl z tvrze na rozsáhlý gotický hrad, městečko nechal opevnit mohutnými hradbami s 3 branami a v roce 1502 povýšil Poběžovice na město. 

Mikroregion leží v severní části současného okresu Domažlice u hranic se Spolkovou republikou Bavorsko. Spojnici s Bavorskem tvoří hraniční přechody Železná, Švarcava (dosud pouze pro pěší) a Lísková. Za 2.světové války bylo toto území součástí tzv.Sudet, došlo tedy na rozdíl od sousedního Chodska k dramatickému přerušení kontinuity vývoje a k novému poválečnému dosídlení celé oblasti.

Členy mikroregionu je v současné době 6 obcí: 

  • Hora Svatého Václava
  • Drahotín
  • Mnichov
  • Poběžovice
  • Hvožďany
  • Mutěnín

Největší devizou mikroregionu z pohledu cestovního ruchu je bezesporu neporušená příroda. Významná část jeho území leží v CHKO Český les. Hustota obyvatel je zde 5x nižší než republikový průměr, pokud tedy hledáte klid a osamělé toulky, je Dobrohost tou nejlepší adresou! Mikroregionu dominují dva velmi významné památkové objekty a to areál zámku Poběžovice s parkem o rozloze 16ha, jenž je součástí městské památkové zóny, a dále rozlehlé torzo bývalého augustiniánského kláštera ze 13.století v Pivoni. Zapomenutým pokladem je ves Šitboř. Byla založena pravděpodobně již v r.1248 a je rodištěm významné osobnosti počátků české renesance Jana ze Žatce. Vsi dominuje relikt kostela sv. Mikuláše, významné gotické nemovité památky z počátku 14.stol. Od roku 2015 probíhají na kostele zásadní rekonstrukce a v jeho blízkosti byl vybudován památník Jana ze Šitboře.

Na hřebeni Pivoňských hor, které tvoří evropské rozvodí Labe a Dunaje, lze nalézt torzo někdejšího sídla loupeživých rytířů – gotického hradu Starý Herštejn. Založil jej v r.1272 český šlechtic Protiva z Herštejna. Nelze opomenout ani židovský hřbitov v Poběžovicích, který se díky aktivitám občanského sdružení Abrahám dočkal svého znovuzrození. Pozoruhodnou galerii pod širým nebem najdete ve vsi Šidlákov, která je poseta industriálními artefakty jednoho z místních obyvatel. A budete-li dost trpěliví při hledání, pak nedaleko zaniklého sídla Závist můžete navštívit a ochutnat z pramenu řeky Radbuzy.

mapa mikroregionu

logo Dobrohost

Mikroregion Dobrohost - logo ve formátu PDF