Navigace

Obsah

Šidlákov

Typ: ostatní
Šidlákov Ve vsi naleznete penzion Šidlákov.
Ves je dostupná pěšky po cestách mimo silnici z Hory Svatého Václava.

Poloha a terén

Šidlákov se nachází asi 6 km západně od Poběžovic a 3 km východně od obce Rybník v jižním Českém lese v podhůří Pivoňských hor. Patří do správního území Hory Svatého Václava. Severozápadně od vsi se tyčí zalesněný vrch Mošna (716 m n. m.), jihozápadně pak vrch Stráž (752 m n. m.) a vrch U Korytan (742 m n. m.). Terén se svažuje na východ, kde nedaleko vsi u silnice vedoucí k Hoře Svatého Václava pramení Slatinný potok. Severně od Šidlákova pramení Starý potok, takže se terén od vsi svažuje i k severu. 

Lavička J​akuba Oravy

Výhled na západní Čechy od vyhlídkové land artové lavičky od sochaře Jakuba Oravy. Lavička je 300 metrů západně nad Šidlákovem, odkaz na mapu, souřadnice: 49.5210394, 12.7129975.  fotografie vpravo

Historie

Osídlení Českého lesa Slovany se datuje do 7. století. Česká kolonizace byla dokončena ve 14. století, v pozdější době se na osídlení začalo podílet také německé obyvatelstvo. Od 17. století, po třicetileté válce, dochází v celé oblasti Českého lesa k výrazné převaze německého obyvatelstva.

Sídlo bylo založeno pravděpodobně již velmi dávno, první písemná zmínka pochází z roku 1379. V r.  1789 měla ves Šidlákov (Schillligkau) 24 domů a náležela k ní samota Bílý Mlýn s rybníkem, kde byli chováni pstruzi. V r. 1839 měla ves již 31 domů a 266 obyvatel. V r. 1900 se Šidlákov v důsledku rychlého rozvoje odpojil od Hory Svatého Václava a stal se samostatnou obcí. Obyvatelé se živili včelařstvím, dřevařstvím a smolařstvím. V r. 1908 byla postavena základní škola  jednotřídka, v r. 1912 byl založen dobrovolný hasičský sbor.  Do 1. světové války ze vsi narukovalo v uniformě Rakousko–uherské armády 44 mužů, z nichž 4 padli. V dobách největšího rozvoje, tj. ve 30. letech minulého století, zde byly 2 hostince, obchod, kovárna a mlýn.

Protože ves ležela na území tzv. Sudet, tedy na území s významnou převahou německého obyvatelstva, stala se po podpisu Mnichovské dohody, tedy po 30. září 1938, součástí Velkoněmecké říše. Do 2. světové války, tedy do složek nacistické armády,  narukovalo ze vsi 72 mužů, z nichž 23 padli a 3 byli evidováni jako pohřešovaní. V r. 1940 postavila nacistická armáda jihovýchodně od vsi zařízení pro řízení leteckého provozu a v rámci této stavby proběhla také její elektrifikace. Dne 30. dubna 1945 byla obec obsazena americkou armádou, přičemž shořel 1 obytný dům a 3 stodoly. V té době, tedy ještě před odsunem německého obyvatelstva, je ve vsi doloženo dnes těžko představitelných 46 domů a 310 obyvatel.

Po 2. světové válce proběhl na základě tzv. Benešových dekretů v průběhu let 1945 – 1946 odsun téměř veškerého obyvatelstva německého původu. Obec byla následně dosídlena etnickými Čechy z vnitrozemí. V období komunistického režimu se obec ocitla ve střeženém tzv. hraničním pásmu „železné opony“. Po r. 1989 zahájila obtížný proces postupné a všestranné revitalizace. Vzhledem k mnohem nižšímu počtu obyvatel oproti předválečnému stavu byla po válce ves opět začleněna do správního území Hory Svatého Václava.

Šidlákov je horská vesnice na východní straně hlavního hřebenu Českého lesa.Pvní písemná zmínka o Šidlákovu je z roku 1379. Před druhou světovou válkou zde stálo 46 domů a žilo 310, převážně Němci. Po roce 1945 byli odsunuti a ves se ocitla nedaleko železné opony. Většina staveb zanikla. Znárodnění půdy připravilo nové obyvatele o obživu v místě bydliště. Infrastrukturu vsi velmi zasáhlo rozorávání polních cest.

  • Byla zničena cesta Šidlákov - Ostrov (část u Ostrova)
  • Byla zničena cesta Šidlákov - Mutěnín, která byla součástí zemské stezky Nemanice - Hostouň. Severovýchodně byla zničena zcela, jihozápadně od vsi přeorána nebyla a je obnovena a udržována obcí.
  • Byla zničena cesta Šidlákov - Bílý mlýn - Ostrov. Ta odbočovala z cesty Šidlákov - Mutěnín. 
  • Byla zničena cesta Šidlákov - Drahotín, která vedla severně od Hory Svatého Václava. 
  • Byla zničena cesta Šidlákov - Hora Svatého Václava. Ta byla v roce 2014 obnovena obcí 
  • Byla zničena cesta Šidlákov - Sezemín - Mnichov. 
  • Byla zničena cesta Hora Svatého Václava - Korytany.

Vytvořeno: 5. 12. 2017
Poslední aktualizace: 5. 12. 2017 14:31
Autor: Správce Webu