Aktuality

Panevropský půlmaratón 2017 / Paneuropahalbmarathon 2017

!!! Děkujeme všem závodníkům, pořadatelům, sponzorům a mistryni světa Ludmile Formanové, která převzala záštitu nad tímto závodem.

Budeme rádi za Vaše názory a připomínky.

Těšíme se na viděnou na 10. ročníku Panevropského půlmaratónu, který se uskuteční 18. 8. 2018 !!!

Tým pořadatelů

 

Cykloputování Českým lesem 2017

Cykloputování

Srdečně Vás zveme na každoroční cyklo akci :-)

Panevropský půlmaratón 2017 / Paneuropahalbmarathon 2017

Informační leták

Vážení příznivci Panevropského půlmaratónu,

těšíme se na Vás i v letošním roce.

Neváhejte a přijďte si užít běh nádhernou krajinou a nezapomenutelnou atmosféru tohoto závodu.

Podrobné informace v přiložených propozicích. Přihlašování je spuštěno, v letošním roce nově pomocí formuláře na webových stránkách.

Těšíme se na Vás

pořadatelé závodu

 

Akce v Mikroregionu Dobrohost

Akce v Mikroregionu Dobrohost

přednáška a setkání u kapličky 

 

Revitalizace drobných sakrálních památek na území svazku obcí Mikroregion Dobrohost – II. etapa

Plzeňský kraj logo

Realizace: rok 2016–2017

Projekt byl zaměřen na stavební obnovu existujících drobných sakrálních objektů (7 – mi křížů) v intravilánu i extravilánu členských obcí dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Dobrohost.

 Tento projekt je druhou dílčí etapou rozsáhlého a dlouhodobého projektu svazku. Na identifikaci drobných sakrálních památek (křížků, křížů, božích muk, kaplí a kapliček) na území svazku se pracuje již několik let a dosud bylo dokumentováno přibližně 150 těchto objektů na katastrálních územích jednotlivých členských obcí.

Revitalizace drobných sakrálních památek na území svazku obcí Mikroregion Dobrohost - I.etapa

Drahotín – kříž u brodu

Realizace: rok 2013–2014

Projekt byl zaměřen na stavební obnovu existujících drobných sakrálních objektů (5-ti křížů a jedné výklenkové kapličky) v intravilánu i extravilánu členských obcí dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Dobrohost.

 

Tento projekt je první dílčí etapou rozsáhlého a dlouhodobého projektu svazku. Na identifikaci drobných sakrálních památek (křížků, křížů, božích muk, kaplí a kapliček) na území svazku se pracuje již několik let a dosud bylo dokumentováno přibližně 150 těchto objektů na katastrálních územích jednotlivých členských obcí.

Pro první etapu bylo vybráno z výše uvedeného seznamu na přelomu roku 2012 a 2013 celkem 6 objektů – 5 křížů a jedna kaplička, které byly v různém technickém stavu. Některé kříže byly zčásti poničené, měly poškozené či zkorodované kovové kříže, některým chyběly kovové kříže úplně. Většina až na jeden měla vyvrácené, rozlámané a znečištěné kamenné podstavce. Úkolem bylo v rámci projektu revitalizovat tyto drobné sakrální památky do původního stavu tak, aby se staly znovu součástí kulturní krajiny česko-bavorského příhraničí.

PLÁN AKCÍ květen - srpen 2017

Plán akcí květen - srpen
Přiložené soubory: 

Zápis z valné hromady č. 43

Přiložené soubory: 

Mikroregionem Dobrohost na kole

CYKLOVÝLET KRÁSAMI MIKROREGIONU DOBROHOST

Přiložené soubory: 

Závěrečný účet za rok 2016 a zpráva o přezkoumání hospodaření

Závěrečný účet za rok 2016 sestavený ke dni 31. 12. 2016

Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Dobrohost za rok 2016

Pozvánka a program jednání VH č.42 (1/2017)

Přiložené soubory: 

FOTOSOUTĚŽ - MIKROREGION DOBROHOST OBJEKTIVEM

FOTOSOUTĚŽ „Mikroregion Dobrohost OBJEKTIVEM“

 

1. místo: Poukaz na ubytování v Rekreačním středisku Rybník Český les získává pan Milan Latner

2. místo: Poukaz do restaurace v Hoře sv. Václava v hodnotě 1.000,-Kč získává pan Jaroslav Sevald

3. místo: Dárkový koš plný produktů nejen z Českého lesa získává pan Mikuláš Zvánovec

 

Za Mikroregion Dobrohost

Dominika Adamcová

manažerka

Ukliďme svět, ukliďme Česko - ukliďme Mikroregion Dobrohost

Mikroregion Dobrohost - obce Drahotín, Hora Svatého Václava a město Poběžovice se zapojili do celorepublikové akce UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO. Úklid se uskuteční 8. dubna 2017 od 9:00 hodin. Po úklidu proběhne společné opekání buřtů.

Tisková zpráva:

Drahotínská pouť 2016

OU a SDH Drahotín Vá srdečně zvou na Drahotínskou pouť.

Drobné památky