Aktuality

Panevropský půlmaratón 2017

Do startu 9. ročníku Panevropského půlmaratónu

zbývají:

 

Cykloputování Českým lesem 2017

Cykloputování

Srdečně Vás zveme na každoroční cyklo akci :-)

Panevropský půlmaratón 2017 / Paneuropahalbmarathon 2017

Informační leták

Vážení příznivci Panevropského půlmaratónu,

těšíme se na Vás i v letošním roce.

Neváhejte a přijďte si užít běh nádhernou krajinou a nezapomenutelnou atmosféru tohoto závodu.

Podrobné informace v přiložených propozicích. Přihlašování je spuštěno, v letošním roce nově pomocí formuláře na webových stránkách.

Těšíme se na Vás

pořadatelé závodu

 

Akce v Mikroregionu Dobrohost

Akce v Mikroregionu Dobrohost

přednáška a setkání u kapličky 

 

Revitalizace drobných sakrálních památek na území svazku obcí Mikroregion Dobrohost – II. etapa

Plzeňský kraj logo

Realizace: rok 2016–2017

Projekt byl zaměřen na stavební obnovu existujících drobných sakrálních objektů (7 – mi křížů) v intravilánu i extravilánu členských obcí dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Dobrohost.

 Tento projekt je druhou dílčí etapou rozsáhlého a dlouhodobého projektu svazku. Na identifikaci drobných sakrálních památek (křížků, křížů, božích muk, kaplí a kapliček) na území svazku se pracuje již několik let a dosud bylo dokumentováno přibližně 150 těchto objektů na katastrálních územích jednotlivých členských obcí.

Revitalizace drobných sakrálních památek na území svazku obcí Mikroregion Dobrohost - I.etapa

Drahotín – kříž u brodu

Realizace: rok 2013–2014

Projekt byl zaměřen na stavební obnovu existujících drobných sakrálních objektů (5-ti křížů a jedné výklenkové kapličky) v intravilánu i extravilánu členských obcí dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Dobrohost.

 

Tento projekt je první dílčí etapou rozsáhlého a dlouhodobého projektu svazku. Na identifikaci drobných sakrálních památek (křížků, křížů, božích muk, kaplí a kapliček) na území svazku se pracuje již několik let a dosud bylo dokumentováno přibližně 150 těchto objektů na katastrálních územích jednotlivých členských obcí.

Pro první etapu bylo vybráno z výše uvedeného seznamu na přelomu roku 2012 a 2013 celkem 6 objektů – 5 křížů a jedna kaplička, které byly v různém technickém stavu. Některé kříže byly zčásti poničené, měly poškozené či zkorodované kovové kříže, některým chyběly kovové kříže úplně. Většina až na jeden měla vyvrácené, rozlámané a znečištěné kamenné podstavce. Úkolem bylo v rámci projektu revitalizovat tyto drobné sakrální památky do původního stavu tak, aby se staly znovu součástí kulturní krajiny česko-bavorského příhraničí.

PLÁN AKCÍ květen - srpen 2017

Plán akcí květen - srpen
Přiložené soubory: 

Zápis z valné hromady č. 43

Přiložené soubory: 

Mikroregionem Dobrohost na kole

CYKLOVÝLET KRÁSAMI MIKROREGIONU DOBROHOST

Přiložené soubory: 

Závěrečný účet za rok 2016 a zpráva o přezkoumání hospodaření

Závěrečný účet za rok 2016 sestavený ke dni 31. 12. 2016

Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Dobrohost za rok 2016

Pozvánka a program jednání VH č.42 (1/2017)

Přiložené soubory: 

FOTOSOUTĚŽ - MIKROREGION DOBROHOST OBJEKTIVEM

FOTOSOUTĚŽ „Mikroregion Dobrohost OBJEKTIVEM“

 

1. místo: Poukaz na ubytování v Rekreačním středisku Rybník Český les získává pan Milan Latner

2. místo: Poukaz do restaurace v Hoře sv. Václava v hodnotě 1.000,-Kč získává pan Jaroslav Sevald

3. místo: Dárkový koš plný produktů nejen z Českého lesa získává pan Mikuláš Zvánovec

 

Za Mikroregion Dobrohost

Dominika Adamcová

manažerka

Ukliďme svět, ukliďme Česko - ukliďme Mikroregion Dobrohost

Mikroregion Dobrohost - obce Drahotín, Hora Svatého Václava a město Poběžovice se zapojili do celorepublikové akce UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO. Úklid se uskuteční 8. dubna 2017 od 9:00 hodin. Po úklidu proběhne společné opekání buřtů.

Tisková zpráva:

Drahotínská pouť 2016

OU a SDH Drahotín Vá srdečně zvou na Drahotínskou pouť.

Geocashing - nová keška u pramene Nemanického potoka

Nedaleko Závisti byla založena nová geokeška Pramen Nemanického potoka.


Geocaching je hra na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v použití navigačního systému GPS při hledání skryté schránky nazývané cache (v češtině psáno i keš), o níž jsou známy její zeměpisné souřadnice (v systému WGS 84). Při hledání se používají turistické přijímače GPS. Člověk zabývající se geocachingem bývá označován slovem geocacher, česky též geokačer nebo prostě kačer. Po objevení cache, zapsání se do logbooku a případné výměně obsahu ji nálezce opět uschová a zamaskuje.

Všeobecně oceňovaným prvkem geocachingu je umisťování keší na místech, která jsou něčím zajímavá a přesto nejsou turisticky navštěvovaná. V popisu cache (listing) jsou pak uvedeny informace o místě s jeho zvláštnostmi a zajímavostmi. 

Drobné památky