Navigace

Obsah

Aktivně přes hranice

Mikroregion má už řadu let velmi úzkou spolupráci s bavorskou místní akční skupinou Brückenland Bayern-Böhmen / Südlicher Oberpfälzer Wald – Český les, jejímž mozkem i srdcem je Centrum Bavaria-Bohemia v Schönsee. Spolupráce vyústila v začlenění mikroregionu do této bavorské místní akční skupiny. Dlouhodobou vizí je založení společného Evropského seskupení pro územní spolupráci podle legislativy Evropské unie. V současné době je uzavřena smlouva o spolupráci pod názvem Aktivně přes hranice.

 

Důvody pro založení společné zastřešující organizace

Vstupem České republiky do EU dne 01. 05. 2004 se výrazně zintezivnila přeshraniční spolupráce ve východní částí okresu Schwandorf a jihovýchodní části okresu Neunstadt a.d.WN a oživila se již dříve vzniklá partnerská spojení mezi městy, obcemi, školami a spolky obou sousedních regionů. Poloha na česko-bavorské hranici, společný přeshraniční přírodní prostor, jakož i společné historické a kulturní rysy určují charakter obou regionů.

Odkazy

  •  bbkult.net - web Centrum Bavaria-Bohemia v Schönsee.
  •  www.ovis.info - místní akční skupina Brückenland Bayern-Böhmen / Südlicher Oberpfälzer Wald – Český les

 

Centrum Bavaria Bohemia

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee - Atraktivní cíl zájemců o kulturu

Centrum Bavaria Bohemia – kulturní točna mezi Bavorskem a Čechami – nabízí návštěvníkům široce členěné a dvoujazyčné informace o kultních nabídkách a o kulturním životě bavorských a český sousedních regionů Horních Franků, Horní Falce, Dolního Bavorska, Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje.

Vedle kulturních a turistických informací jsou středem zájmu kulturní prezentace a kulturní programy přeshraničního významu. CeBB chce více sbližovat samostatný kulturní život bavorského a českého sousedního regionu.

Kulturní informace

K dispozici je zdarma připraveno cca 1.000 letáků a prospektů o kulturních nabídkách v českém a bavorském sousedním regionu. Kompetentní odborné síly návštěvníkům osobě poradí a poskytují informace po telefonu a e-mailu.

Kulturní program

Spektrum programové nabídky je velmi bohaté: kulturní tvorbu sousedních regionů v celé šíři představují výstavy, koncerty, přednášky, divadelní představení, tvůrčí dílny, filmová představení, hudební večery a prezentace.

Kulturní sítě

Pro všechny umělce, pracovníky kultury, pořadatele a všechny, kdo se partnersky angažují vytváří přeshraniční sítě.

Dialog bez hranic

Akce se zabývají kulturními, společenskými, politickými a hospodářskými tématy. CeBB nabízí k pořádání konferencí, tvůrčích dílen, seminářů, diskusí a přednášek prostory vybavené audiovizuální technikou a zařízením na simultánní překlad.

Kulturní databanka

CeBB zastřešuje péči o průběžně dvoujazyčnou kulturní databanku bbkult.net a zajišťuje její neustálé rozšiřování. Databanka již obsahuje mnoho tisíc záznamů a je přístupná on-line přes přeshraniční internetový portál www.bbkult.net.

Bavaria-bohemia-media

V tmavé místnosti s kobercem znázorňujícím mapu od Mnichova po Prahu a od Hofu po Pasov (cca 40m2) jsou nainstalována interaktivní média, 3D film o dobrém sousedství mezi Bavorskem a Čechami a s možností pouštění mediálních prezentací. bb-media je informační a atraktivní pro zájemce o kulturu, zejména pro skupiny, školy a pořadatele.

bohemia