Navigace

Obsah

Revitalizace drobných sakrálních památek

Typ: ostatní
Revitalizace drobných sakrálních památek Revitalizace drobných sakrálních památek na území svazku obcí Mikroregion Dobrohost – II. etapa

Realizace: rok 2016–2017

Projekt byl zaměřen na stavební obnovu existujících drobných sakrálních objektů (7 – mi křížů) v intravilánu i extravilánu členských obcí dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Dobrohost.

 Tento projekt je druhou dílčí etapou rozsáhlého a dlouhodobého projektu svazku. Na identifikaci drobných sakrálních památek (křížků, křížů, božích muk, kaplí a kapliček) na území svazku se pracuje již několik let a dosud bylo dokumentováno přibližně 150 těchto objektů na katastrálních územích jednotlivých členských obcí.

Pro druhou etapu bylo vybráno z výše uvedeného seznamu na přelomu roku 2016 a 2017 celkem 7 objektů – křížů, které byly v různém technickém stavu. Některé kříže byly zčásti poničené, měly poškozené či zkorodované kovové kříže, některým chyběly kovové kříže úplně. Úkolem bylo v rámci projektu revitalizovat tyto drobné sakrální památky do původního stavu tak, aby se staly znovu součástí kulturní krajiny česko-bavorského příhraničí.

 V místě každého revitalizovaného objektu byla na kamenné podstavce instalována v rámci projektu tabulka s česko-německým textem, který informuje o daném místě, každý text je doplněn fotografií původní podoby památky před revitalizací a starou mapou. Na informační tabulce o velikosti je rovněž odkaz na poskytovatele grantu.

V rámci projektu došlo k obnově všech plánovaných objektů 7-mi křížů:

Kříž v Drahotíně u bytovek (pozn. Drahotín = německy Trohatin)

Litinový kříž na vysokém kamenném podstavci stojí ve středu obce Drahotín před bytovými domy na travnatém svahu u dubu. Pod křížem je křižovatka silnice Poběžovice – Drahotín – Hora Svatého Václava a polní cesty do Hvožďan.

Místo bytových domů dříve stávaly statky a nedaleká cesta do Mutěnína okolo dříve také nevedla. Statky byly zbořeny po roce 1945, bytové domy byly postaveny někdy po roce 1966, stejně jako cesta do Mutěnína. Kříž je vyznačen na kreslené německé mapě Drahotína z první poloviny 20. století. Je dokonce pojmenován jako „Schweinf. Kreuz“ (sviňobrodský kříž). Na přiložené mapě je zakreslen před statky číslo 33 a číslo 34.

Kříž v lese pod Šidlákovem (pozn. Šidlákov = německy Schilligkau)

Vysoký litinový kříž na zdobeném kamenném podstavci stojí na kraji lesíku u rozcestí silnice Hora Svatého Václava a polní cesty vedoucí na rozcestí jižně od Šidlákova. Kříž je poprvé zakreslen na topografické mapě Topo S-1952 z poloviny 20. století. Rozcestí a polní cesta byly obnoveny v roce 2014 v rámci obnovy cestní sítě rozorané v letech 1948 - 1989 na území obce Hora Svatého Václava.

Kříž byl v roce 2010 poškozen a zmizela jeho litinová část. Místní lidový umělec z Šidlákova tehdy osadil podstavec dočasným dřevěným křížem.

Kříž u cesty nad Hvožďany (pozn. Hvožďany = německy Hoslau)

Litinový kříž na vysokém kamenném podstavci stojí západně od obce Hvožďany u cesty do Načetína pod mohutným dubem. U kříže není žádné rozcestí, památka označuje dříve důležitou hranici několika polních pozemků. Ještě v roce 1950 zde stával pouze dub, okolí cesty bylo holé. Les jižně od cesty se rozrostl až ke kříži a cesta je dnes obklopena náletovými dřevinami. Dříve šlo o velmi významnou komunikaci, na mapách je označována jako silnice. Nedaleko, pod Vraní horou bývalo rozcestí s cestou od Drahotína. Kříž je poprvé zakreslen na topografické mapě Topo S-1952 z poloviny 20. století.

Kříž nad Mnichovem (pozn. Mnichov = německy Münchsdorf)

Litinový kříž na kamenném podstavci stojí jihozápadně od obce Mnichov u kaštanu. Podstavec je zdoben reliéfem kalicha. U kříže bylo dříve rozcestí několika polních cest, které vedly z Mnichova na jihozápad do Pivoně a do Vranova. Okolí bylo rozděleno řadou nezpevněných cest a mezí na drobná políčka. Vše bylo přeoráno po roce 1950 do jednoho pole, na jehož okraji zůstal zbytek cesty a tento kříž. Kříž je poprvé zakreslen na topografické mapě Topo S-1952 z poloviny 20. století.

Kříž v Šitboři na návsi (pozn. Šitboř = německy Schüttwa)

Kříž stojí na návsi v Šitboři nedaleko známého kostela svatého Mikuláše. Památka je na tomto místě poprvé zakreslena v roce 1764 na mapách prvního vojenského mapování. U kříže býval rybník, ten byl vysušen a zahrnut někdy v 50. až 60. letech 20. století.

Ještě v 1. polovině 20. století zde stávaly kříže dva, z toho jeden dřevěný, který se již nezachoval. Šitboř patří k nejstarším sídlům v okolí, první písemná zmínka je z roku 1248. Dá se předpokládat, že rybník i nějaký kříž tu byli možná od středověku.

Kříž na křižovatce severně od Ohnišťovic (pozn. Ohnišťovice = německy Wonischen)

Litinový kříž na vysokém kamenném podstavci stojí na pomyslné východní hranici Mikroregionu Dobrohost u křižovatky pod kaštany. Spojují se zde silnice z Poběžovic (Zámělíče) do Meclova (Horšovského Týna, Plzně, Prahy), silnice z Ohnišťovic, která pokračuje částí historické cesty do Medné. Po této cestě se dá k památce přijít od vlakové zastávky Ohnišťovice, vzdálené 150 m.

Památka je zakreslena na mapě Třetího vojenského mapování z roku 1880. Nedaleko směrem k Ohnišťovicím protéká potok Pivoňka, který odvodňuje jihovýchodní část mikroregionu.

Kříž u zaniklé Švarcavy (pozn. Švarcava = německy Schwarzach)

Litinový kříž na nižším kamenném zdobeném podstavci stojí nedaleko zaniklé vsi Švarcava mezi jasany. Okolo památky vede cesta od Nemanic k rozcestí s cestou od obce Rybník do Německa přes hraniční přechod Rybník / Stadlern. Jižně od památky je torzo zámečku Diana.

Kříž není zakreslen na mapách z 2. poloviny 20. století, neboť tato oblast byla za železnou oponou a téměř žádné drobné památky za touto linií se do map nekreslily. Terén se od památky svažuje k hraničnímu potoku Černice. Za údolím Černice lze od kříže vidět německou ves Schwarzach.

Obnova těchto památek proběhla v roce 2017 v rámci projektu „Revitalizace drobných sakrálních památek na území Mikroregionu Dobrohost“. Další informace o obnově místních památek naleznete na

webu www.dobrohost.cz a www.drobnepamatky.cz.

 

Projekt „Revitalizace drobných sakrálních památek na území Mikroregionu Dobrohost“ byl spolufinancován z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2016.


Vytvořeno: 5. 12. 2017
Poslední aktualizace: 5. 12. 2017 10:24
Autor: Správce Webu