Navigace

Obsah

Revitalizace drobných sakrálních památek

Typ: ostatní
Revitalizace drobných sakrálních památek Revitalizace drobných sakrálních památek na území svazku obcí Mikroregion Dobrohost - I.etapa

Realizace: rok 2013–2014

Projekt byl zaměřen na stavební obnovu existujících drobných sakrálních objektů (5-ti křížů a jedné výklenkové kapličky) v intravilánu i extravilánu členských obcí dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Dobrohost.

 

Tento projekt je první dílčí etapou rozsáhlého a dlouhodobého projektu svazku. Na identifikaci drobných sakrálních památek (křížků, křížů, božích muk, kaplí a kapliček) na území svazku se pracuje již několik let a dosud bylo dokumentováno přibližně 150 těchto objektů na katastrálních územích jednotlivých členských obcí.

Pro první etapu bylo vybráno z výše uvedeného seznamu na přelomu roku 2012 a 2013 celkem 6 objektů – 5 křížů a jedna kaplička, které byly v různém technickém stavu. Některé kříže byly zčásti poničené, měly poškozené či zkorodované kovové kříže, některým chyběly kovové kříže úplně. Většina až na jeden měla vyvrácené, rozlámané a znečištěné kamenné podstavce. Úkolem bylo v rámci projektu revitalizovat tyto drobné sakrální památky do původního stavu tak, aby se staly znovu součástí kulturní krajiny česko-bavorského příhraničí.

 

V místě každého revitalizovaného objektu byla na kamenné podstavce instalována v rámci projektu tabulka s česko-německým textem, který informuje o daném místě, každý text je doplněn fotografií původní podoby památky před revitalizací a starou mapou. Na informační tabulce o velikosti je rovněž odkaz na poskytovatele grantu a EU.

V rámci projektu došlo k obnově všech plánovaných objektů 5-ti křížů a 1 kapličky:

Drahotín – kříž u brodu: obnova kříže a zhotovení žulového sloupu pro osazení informační desky vč. instalace, zemní práce, lavička, informační tabulka

 

Hvožďany – kříž u křižovatky: obnova kříže a zhotovení žulového sloupu pro osazení informační desky vč. instalace, zemní práce, lavička, informační tabulka

 

Hora Svatého Václava – kříž u Lačné: obnova kříže a zhotovení žulového sloupu pro osazení informační desky vč. instalace, zemní práce, lavička, informační tabulka

 

Hora Svatého Václava – kříž nad vsí: obnova kříže a zhotovení žulového sloupu pro osazení informační desky vč. instalace, zemní práce, lavička, informační tabulka

 

Mnichov – kříž za budovou školky I.: obnova kříže a zhotovení žulového sloupu pro osazení informační desky vč. instalace, zemní práce, lavička, informační tabulka

 

Poběžovice – kaplička u Ohnišťovic: zhotovení žulového sloupu pro osazení informační desky vč. instalace, oprava zdiva, oprava omítek, odvodnění, doplnění výklenku o původní okénko, nezbytné terénní úpravy kolem kapličky, lavička, informační tabulka.


Vytvořeno: 5. 12. 2017
Poslední aktualizace: 5. 12. 2017 10:36
Autor: Správce Webu