Obsah

Rybník

Typ: ostatní
Rybník Rybník 10
34525 Hostouň

Web: www.obec-rybnik.cz
E-mail: rybnik@obecni-urad.net
Místní části: Rybník, Závist

Poloha a terén

Obec Rybník se nachází jižním Českém lese v údolí potoka Radbuza, jehož vody dotečou řekami Berounkou, Vltavou a Labem až do Severního moře. Radbuza pramení jižně od obce a rozlehlým údolím protéká obcí z jihu na sever. Obec byla založena podél tohoto potoka. Východně od obce se prudce zvedají Pivoňské hory - vrch Stráž (752 m n. m.), západně pak Medvědí hory – vrch Velká skála (792 m n. m.). Celé správní území obce leží v chráněné krajinné oblasti Český les a je velmi rozsáhlé. Do správního území obce Rybník patří také místní části Mostek a Závist.

Zajímavosti a infrastruktura

Rekreační středisko Rybník, Ekofarma Rybník, hraniční přechod Švarcava, vrch Zvon s rozhlednou.

V obci je obchod.

Historie

Osídlení Českého lesa Slovany se datuje do 7. století. Česká kolonizace byla dokončena ve 14. století, v pozdější době se na osídlení začalo podílet také německé obyvatelstvo. Od 17. století dochází v celé oblasti Českého lesa k výrazné převaze německého živlu.

První písemné prameny jsou německé z let 1571 – 1579 a hovoří o rybníku, který založilo na místě dnešní obce v královském pohraničním hvozdu město Domažlice. U rybníka postupně vznikla osada, která je kolem roku 1630 jmenována jako Chalupy u rybníka. Později bylo přijato jednodušší jméno Rybníky a poté dalším zjednodušením vzniklo jméno Rybník. Již v 16. Století byla oblast hospodářsky využívaná, těžilo a zpracovávalo se dřevo, pálilo se dřevěné uhlí a začalo se rozvíjet sklářství. Zásoby dřeva podporovaly rozvoj mnoha řemesel. Kolem roku 1560 byla u Rybníka založena sklárna Stará Huť.

Osada Rybník rostla a kolem roku 1760 už je připomínána jako obec. V roce 1785 zde stálo 24 domů a žilo zde 129 obyvatel. V r. 1795 byl vybudován  kostel sv. Anny. V roce 1839 zde stálo již 37 domů a žilo 273 obyvatel, fungovala celnice, několik skláren a pila.

Již ve 20. letech minulého století zdejší krajina patřila mezi oblíbené letní rekreační oblasti. V roce 1945 zde stálo 71 domů a žilo 370 obyvatel.

V okolí Rybníka existovalo před 2. světovou válkou několik menších sídel, západně od vsi u hranic Švarcava, severozápadně osada Bernstein, severně Stará Huť, východně na svahu nad vsí Korytany, jižně pak Bedřichov a další. Zmíněná sídla zanikla v souvislosti poválečným odsunem německého obyvatelstva. Vzhledem k blízkosti tzv. „železné opony“ byla z rozhodnutí komunistické moci tato sídla zbořena a domy rozprodány na stavební materiál. Kostel sv. Anny byl využíván jako vojenská hláska a poté v r. 1965 odstřelen.  Po r. 1989 byla na místě původního kostela postavena symbolická kaplička.

Po 2. světové válce proběhl na základě tzv. Benešových dekretů v průběhu let 1945 – 1946 odsun téměř veškerého obyvatelstva německého původu. Obec byla následně dosídlena etnickými Čechy z vnitrozemí. V období komunistického režimu se obec ocitla ve střeženém tzv. hraničním pásmu „železné opony“. Po r. 1989 zahájila obtížný proces postupné a všestranné revitalizace. V současné době se cestovní ruch znovu zvolna oživuje, fungují zde dvě restaurační a ubytovací zařízení a obec má vzhledem ke své poloze potenciál znovu se stát příhraničním regionálním centrem cestovního ruchu.


Vytvořeno: 5. 12. 2017
Poslední aktualizace: 5. 12. 2017 14:13
Autor: Správce Webu