Obsah

Švarcava

Typ: ostatní
Švarcava v roce 1937 při pohledu od hranice s BavorskemVes Švarcava, německy Schwarzach, někdy též Böhmisch Schwarzach (Česká Švarcava) stála u hranice s Bavorskem u dnešního hraničního přechodu Švarcava.

Potok Černice zde tvoří přirozenou hranici mezi bavorskou Horní Falcí (Oberpfalz) a Českou republikou. Švarcava získala pravděpodobně název od tohoto hraničního potoka („černý“ je německy „schwarz“), který na německé straně nese název Bayerische Schwarzach. První zmínky o vsi jsou z roku 1626, kdy se zde začalo vybírat hraniční mýto. V roce 1644 je dokumentována existence zájezdního hostince. Hraniční přechod a celnice zde fungovaly až do připojení pohraničního území Československé republiky k nacistickému Německu v roce 1938.

V roce 1899 došlo k rozsáhlému požáru, kdy během tří hodin celá ves vyhořela. Po požáru byla znovu vystavěna, ale místo dřevěných domů byly již postaveny domy kamenné. Nad vsí stávala hájovna.

Dle sčítání lidu zde v roce 1930 stálo 19 domů, žilo zde 47 obyvatel německé národnosti a 19 obyvatel české národnosti. Po druhé světové válce došlo na základě tzv. Benešových dekretů k vysídlení zdejších etnických Němců, ale k opětovnému dosídlení novým obyvatelstvem z vnitrozemí již nedošlo. Samotná existence vsi, ležící přímo na linii tehdejší „železné opony“, se stala po roce 1948 pro nastupující komunistický režim s ohledem na „zakázané pásmo“ neprodyšně uzavřené hranice nežádoucí. Z toho důvodu byla mezi lety 1950 až 1960 cíleně vysídlena a postupně na základě demoličních výměrů fyzicky zlikvidována. Stavební suť byla použita jako stavební materiál pro stavbu domů ve vnitrozemí. Po dřívější zástavbě nezůstaly do dnešních dnů prakticky žádné zaznamenatelné stopy.

Hraniční přechod byl jako přechod pro pěší  „Rybník / Stadlern“ znovu otevřen po roce 1990.

 


Vytvořeno: 6. 12. 2017
Poslední aktualizace: 19. 12. 2017 09:55
Autor: Správce Webu