Zaniklé obce

Zaniklé obce - seznam obcí

Švarcava

Švarcava v roce 1937 při pohledu od hranice s Bavorskem

Ves Švarcava, německy Schwarzach, někdy též Böhmisch Schwarzach (Česká Švarcava) stála u hranice s Bavorskem u dnešního hraničního přechodu Švarcava.  Potok Černice zde tvoří přirozenou hranici mezi bavorskou Horní Falcí (Oberpfalz) a Českou republikou. Švarcava získala pravděpodobně název od tohoto hraničního potoka („černý“ je německy „schwarz“), který na německé straně nese název Bayerische Schwarzach. První zmínky o vsi jsou z roku 1626, kdy se zde začalo vybírat hraniční mýto. V roce 1644 je dokumentována existence zájezdního hostince.

Bernstein

Bernstein na historické fotce

Zaniklá osada při okraji lesa asi 1,5 km záp. na vsí Rybník. Při cestě do Bavorska zde byl kolem r. 1670 Videršpergáry založen dvůr a hájovna, při nich vznikla osada která měla 17 stavení. Po válce nedosídleno, zničeno v 50. letech kvůli zřizování hraničního pásma.

Stará Huť

Stará Huť na leteckém snímku z roku 1947

Zaniklá osada (německy Althütten) která stávala asi 1 km severně od Rybníka na levém břehu Radbuzy při silnici na Smolov. ve výšce 530 m n. m. Název podle sklářské huti která zde jako jedna z nejstarších v regionu existovala již koncem 16. století. Stará Huť je doložena z roku 1579 a z tehdejší smlouvy mezi císařem Rudolfem a provozovatelem ze Schwannenbrückl (Mostek) Pavlem Schürerem. Z této smlouvy je patrné, že ves je ještě starší.

Mostek

Mostek

zaniklá osada ležela v údolí Radbuzy při silnici Rybník-Smolov. Skelné hutě se v místě připomínají již koncem 16. století, v 17. století zde byl založen dvůr. Osada měla před válkou 49 usedlostí.
Po odsunu německého obyvatelstva sice ves získala nové české jméno ale kvůli blízkosti hraničního pásma nebyla natrvalo dosídlena a koncem 50. let byla zbořena. Dnes je její prostor hustě zarostlý stromovím, přetrval pouze starý kamenný most přes Radbuzu z r. 1809, obnovený po roce 1990. Jediným stojícím objektem je dnes hájovna asi 200 metrů severně při silnici na Smolov.

Novosedly

Kostelík v Novosedlech

zaniklá ves která stávala severně od vsi Rybník nad údolím Radbuzy. Byla rozložena podle staré dnes nepoužívané cesty přicházející od Bělé a strmě klesající serpentinami do údolí. Ves se poprvé uvádí r. 1654, před válkou zde stálo 42 usedlostí.

Liščí Hora

Liščí Hora na leteckém snímku z roku 1947

zaniklá osada která stávala na úbočí stejnojmenného vrchu při dnes nepoužívané cestě od Bělé nad Radbuzou. Poprvé se připomíná r. 1654, před válkou zde stálo 16 usedlostí. Byla osadou nedalekých dnes také zaniklých Novosedel. Po roce 1945 již osada v odlehlé poloze nebyla natrvalo osídlena a postupně se rozpadla. Dnes zde přetrvává jeden zchátralý hospodářšký objekt a zbytky zdí několika usedlostí.

 

Zdroj: http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=2939

Malý Horšín

Malý Horšín na leteckém snímku z roku 1947

zaniklá osada stávala ssv. od Rybníka ve svahu nad pravým břehem Radbuzy. Vznikla partně někdy na přelomu 16.-17. století - jmého Horšín se objevuje již r. 1579 ale rozlišení na Malý a Velký teprve r. 1644. Šlo o malou osadu která se před válkou skládala pouze z osmi usedlostí, po válce byla opuštěna a postupně se rozpadla.

Osada ležela severně od silnice Mutěnín-Rybník při dnes zarostlé a nepoužívané cestě. Zřejmě zde nedošlo k demolicím - dnes viditelné výrazné zříceniny, rozeznatelné jsou i někdejší zahrady.

 

Velký Horšín

Velký Horšín

Zaniklá ves která stávala ssv. od Rybníka nad pravým břehem Radbuzy na jižním úpatí vrchu zvaného dnes Na Kopci. Místo se poprvé připomíná r. 1579 jako Horšín, teprve v 17. století jsou rozlišovány Velký a nedaleko ležící Malý Horšín. I přes svoje jméno byl Velký Horšín vždy pouze malou vsí, před válkou zde stálo jen 14 usedlostí - čímž byl ovšem větší než Malý Horšín. Byl také samostatnou vsí ke které patřilo i několik okolních osad. Po válce zůstala ves nedosídlena a v 50. letech zanikla.

Horka

Horka na leteckém snímku z roku 1947

Zaniklá osada kterou tvořila skupina 6 usedlostí na louce vpravo od silnice Ostrov - Rybník. Po válce opuštěno a zbořeno, dnes pouze křoviska uprostřed luk využívaných příležitostně jako pastviny. Pěkný výhled přes údolí Radbuzy na Rybník a okolí.

 

Zdroj: http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=2959

Kněžská

Kněžská na leteckém snímku z roku 1947

zaniklá osada která se nacházela necelý 1km sv. od Rybníka nad pravým břehem Radbuzy. Připomíná se již roku 1620, nikdy se však nerozvinula a před válkou zde stávaly pouze 4 usedlosti. Dnes viditelné zbytky zdí v křoviskách ve svahu nad silnicí Rybník - Mutěnín.

 

Zdroj: http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=2963

Korytany

Korytany na leteckém snímku z roku 1947 (již poškozené)

Vesnice ležela při silnici Poběžovice - Rybník vysoko nad údolím Radbuzy. Vznikla někdy před rokem 1589 kdy se uvádí poprvé, ale jako pustá. Před rokem 1623 byla obnovena. Stávala zde také tvrz s dvorem, který byl určitou dobu majetkem Lamingenů. Před válkou zde bylo 60 usedlostí.

Vesnice byla poškozena krátce po roce 1945 rozsáhlým snad úmyslně založeným požárem a nebyla již obnovena, v 50. letech pak zbytky zbourány. Po roce 1990 byl v prostoru bývalé návsi obnoven kříž na kamenném soklu s textem připomínajícím existenci a zánik vsi.

Mladé Korytany

Mladé Korytany na leteckém snímku z roku 1947

Zaniklá osada která stávala na sz. úbočí Lysé Hory v nejvyšším místě silničky Pivoň - Závist. Lokalita osídlena asi koncem 18. století, před válkou zde bylo 12 usedlostí které byly po roce 1948 zbořeny. Zástavba zanikla bez viditelných stop a až na malou loučku u silnice je dnes místo osady zalesněno.

 

Zdroj: http://www.zanikleobce.cz

Mlynářka

Mlynářka na leteckém snímku z roku 1974

Zaniklá osada která stávala asi 1 km severně od Závisti při silnici směr Rybník. Stála v místech kde silnice překračuje potok - hlavní zdrojnici Radbuzy. Roku 1696 zde byl založen mlýn, později zde vznikla malá osada - před válkou měla pouze 7 usedlostí. Po válce opuštěná stavení demolována, dnes je zde vzrostlý les.

 

Zdroj: http://www.zanikleobce.cz

Dolní Huť

Dolní Huť na leteckém snímku z roku 1947

Zaniklá vesnice stávala jz. od Rybníka při bavorské hranici na levém břehu hraničního Černého potoka. Osadu založili kolem r. 1740 mutěnínští Vidšpergárové současně se sklárnou která se zde však udržela jen krátce. Osada zůstala a měla před válkou 47 usedlostí.

Ves byla po válce nedosídlena a v 50. letech, kdy tudy byla natažena hraniční signálka, srovnána se zemí. Dnes znatelná dispozice býv. návsi se zarostlým bývalým rybníčkem, malé zbytky základů se ukrývají v hustých křoviskách okolo. Místo je značně podmáčené a těžko přístupné - neexistují ani původní cesty.

Horní Huť

Horní Huť na leteckém snímku z roku 1947

Vesnice stávala jz. od Rybníka ve svahu nad levým břehem Černého potoka který tvoří česko-bavorskou hranici. Předchůdcem osady byla sklárna která zde existovala v 17.-18. století. K Čechám připadlo toto území teprve úpravou hranice roku 1766. V roce 1930 zde stálo 59 usedlostí.

Osada byla srovnána se zemí v 50. letech kvůli zřízení hraničního pásma, dnes je její místo hustě zarostlé vegetací která prakticky splynula s okolním lesem.

Hraničná

Hraničná na leteckém snímku z roku 1947

Zaniklá osada položená v hlubokých lesích jz. od osady Závist, necelý kilometr od německé hranice.

Má neobvyklou historii - založil ji teprve 1875 jistý Václav Paa řečeno dnešní mluvou "načerno", tj. bez souhlasu majitelů pozemků a úřadů. Spor pak trval řadu let, přesto se osada, jejíž existence byla úředně uznána až roku 1921, rozrůstala a před válkou zde bylo 36 usedlostí. Po roce 1945 odlehlá osada v blízkosti hranice ovšem zůstala nedosídlená a počátkem 50. let zanikla.

Skláře

Skláře na císařských listech z roku 1838

Zaniklá ves Skláře byla založena roku 1586 ve vzdálenosti 1 km jihovýchodně od Pivoně. Byla situována při skelné huti nebo v místech vyhašené sklárny.

Vyhlídka

Vyhlídka na leteckém snímku z roku 1947

Osada stojící jižně od obce Rybník.

Na místě vsi stojí novodobá rekreační chata a základy stavení.

Drobné památky