Významné památky

Starý Herštejn

Starý Herštejn  -zachovalá věž

Zřícenina hradu Starý Herštejn stojí na vrcholu stejnojmenného kopce ve výšce 877 m n. m nad vsí Vranov.

Poběžovický zámek

Zámek v Poběžovicích

Poběžovický zámek stojí na mírné vyvýšenině v severovýchodní části současného městského areálu. Jádro panského sídla tvoří dvoupatrové budovy seskupené kolem malého čtvercového nádvoří. Zdivo objektu pochází převážně ještě z gotického vodního hradu, vybudovaného ve druhé polovině 15. století Dobrohostem z Ronšperka. V té době byl hrad opevněn hlubokými příkopy a obehnán hradbami předhradí. Renesanční přestavby uskutečněné Švamberky v 16.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Poběžovicích

Kostel v Poběžovicích od náměstí

Kostel Nanebevzetí Panny Marie - gotická stavba založená kolem roku 1500. Ve 2. polovině 17. století byl objekt barokně přestavěn. Dříve měl kostel 2 věže, jedna z nich byla na začátku 20. století pro špatný technický stav stržena. Interiér kostela, krytý kazetovým stropem obsahuje hodnotné zařízení ze 17.-19. století.

 

Kostel svatého Václava

Kostel svatého Václava

Návrší s kostelem svatého Václava vytváří významnou krajinnou dominantu. Obec již existovala ve 13. století, kostel s jistotou k roku 1345. Okolí kostela bylo opavněno a stávala zde i tvrz. Sám kostel má jednoznačně fortifikační charakter a byl postaven ve třetí ve třetí čtvrti 14. století jako jednolodní s polygonálně uzavřeným presbytářem a s věží. Rozměry kostela jsou překvapivě monumentální a vybočují z dobových zvyklostí. Uvnitř kostela je raně barokní zařízení z období barokní přestavby v 17. století.

V 90. letech 20. století byla opravena střecha a uvnitř kostela zřízena podlaha. Střecha bez okapů a nemožnost odvětrání velkého množství vlhkosti způsobuje extrémní zavlhčení zdiva, které je hlavní závadou kostela. Bohoslužby jednou za čtrnáct dní udržují alespoň minimální provozuschopnost kostela, ale potenciálně se jedná o ohroženou stavbu.

Kostel svatého Bartoloměje

Kostel svatého Bartoloměje

Mutěnínský barokní kostel stojí na místě původního, staršího kostela, vystavěn byl podle účetních dokladů a údaji v měchu varhan v roce 1707. Předsíň kostela byla vybudována později kvůli ochraně hlavního vchodu před západními větry, a sice díky příspěvkům místních horníků. Příchod na kůr je situován mimo kostel, v přístavbě. Sakristie a nad ní se nacházející oratorium byly dobudovány patrně r. 1846, snad na místě původní kostnice.

Socha svatého Jana Nepomuckého

Socha svatého Jana Nepomuckého u Mutěnína

Stojí u obce Mutěnín vlevo od silnice vedoucí k Hostouni. Zděný podstavec je 3,65 m široký a 70cm vysoký. Střední díl je předsunutý. Tento výčnělek byl pokryt 1,15m dlouhou a 56cm širokou masivní kamennou deskou,na níž je vyobrazen templářský kříž s letopočtem 1715 (v současné době je opřen vedle pomníku). Nápis na desce je nečitelný.

Pivoňský klášter

Pivoňský klášter na rytině

Na jižním okraji Pivoně je situován areál bývalého augustiniánského kláštera – jedné z nejcennějších nemovitých kulturních památek svého druhu na území České republiky. Podle legendy byl klášter založen knížetem Břetislavem I. Jeho vojenské úspěchy vzbudily obavu německého krále a římského císaře Jindřicha III. Ten proto roku 1040 překročil s říšským vojskem hraniční hvozd, byl však, ač v početní přesile, českým knížetem poražen. Sám císař se boje neúčastnil, ale sledoval bitvu z povzdálí, usazený na pařezu nad strání na vyvýšeném místě. A právě zde dal kníže Břetislav I.

kaple Nejsvětější Trojice

kaple Nejsvětější Trojice v Mnichově

Dominanta obce Mnichov - kaple Nejsvětější Trojice - byla postavena v r. 1728.

Šidlákovský menhir

Šidlákovský menhir při západu slunce

Šidlákovský menhir je kámen, který stojí osamoceně nad vsí Šidlákov. Menhir nalezneme u zatáčky silnice vedoucí ze Šidlákova do obce Rybník, 200 metrů nad vsí u turistického rozcestníku žluté trasy, severně (vpravo ve směru od Šidlákov) od silnice. Toto místo umožňuje široký výhled do kraje, především na severovýchod.

Jsou známy dvě teorie o původu menhiru:

Kostel svatého Mikuláše v Šitboři

Kostel svahéto Mikuláše v Šitboři

Na okraji vsi Šitboř se nachází kostel svatého Mikuláše , významné gotické nemovité památky, která patří k jedné z nejstarších v celém kraji. Je zmiňován už v roce 1359 a jeho založení je připisováno pivoňskému klášteru. Podle posledních archeologických průzkumů je kostel starší, patrně z poloviny 13. století. Ještě v roce 1630 náležely k šitbořské farnosti Poběžovice, Vlkanov, Valtýřov, Nemanice, Ždánov, Mnichov a další místa.

Kocovy kameny

Kocovy kameny

Kocovy kameny (známé též jako Kocovy skalky) se nachází severně od obce Rybník na svahu vrchu Velký Zvon (859 m n. m.)

Kocovy kameny jsou několik metrů vysoké skalní balvany na jejichž závětrné straně jsou vytesány nápisy u pomínající na majetele panství Újezd Svatého Kříže, barony Koce z Dobrše a jejich hosty na panství.

Kocovy kameny jsou dostupné po pěší stezce značené černým písmenem K na bílém pozadí ze zaniklé vsi Mostek.

Drobné památky