Sídla

Hora Svatého Václava

Kostel v Hoře Svatého Václava

Hora Svatého Václava 6
34522, Poběžovice
Tel.: +420 774 516 363
Web: www.horasvatehovaclava.estranky.cz
E-mail: ouhorasv.vaclava@seznam.cz
Místní části: Hora Svatého Václava, Šidlákov, Načetín

Poběžovice

Poběžovický zámek z náměstí

Náměstí Míru 47
345 22 Poběžovice
Web: www.pobezovice.cz
E-mail: podatelna@pobezovice.cz
Místní části: Poběžovice, Zámělíč, Šitboř, Ohnišťovice, Sedlec, Šibanov

Rybník

Rybník - kaple

Rybník 10
34525 Hostouň
Web: www.obec-rybnik.cz
E-mail: rybnik@obecni-urad.net
Místní části: Rybník, Závist

Mutěnín

Mutěnín - kaple u obce

Mutěnín 60
34525 Hostouň
Web: www.mutenin.estranky.cz
E-mail: mutenin@tiscali.cz
Místní části: Mutěnín, Ostrov, Starý Kramolín, Erazim

Mnichov

Mnichov - kaple na návsi

Mnichov 73
34522 Poběžovice
Tel.: +420 774 516 363
Web: http://www.mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-9746.htm
E-mail:ou.mnichov@worldonline.cz
Místní části: Mnichov, Pivoň, Vranov

Drahotín

Obecní úřad Drahotín

Drahotín 72
34522, Poběžovice
Tel.: +420 379 497 242
Web: www.drahotin.cz
E-mail: drahotin@seznam.cz

Otevřít celý článek

Hvožďany

Rozcestí ve Hvožďanech

Hvožďany 27
34522 Poběžovice
Web: www.hvozdany.info
E-mail: obec.hvozdany@email.cz

Šidlákov

Šidlákov - rybník na návsi

 

Ve vsi naleznete penzion Šidlákov

Ves je dostupná pěšky po cestách mimo silnici z Hory Svatého Václava (Penzion Pohoda.)

Poloha a terén

Šidlákov se nachází asi 6 km západně od Poběžovic a 3 km východně od obce Rybník v jižním Českém lese v podhůří Pivoňských hor. Patří do správního území Hory Svatého Václava. Severozápadně od vsi se tyčí zalesněný vrch Mošna (716 m n. m.), jihozápadně pak vrch Stráž (752 m n. m.) a vrch U Korytan (742 m n. m.). Terén se svažuje na východ, kde nedaleko vsi u silnice vedoucí k Hoře Svatého Václava pramení Slatinný potok. Severně od Šidlákova pramení Starý potok, takže se terén od vsi svažuje i k severu. 

Lavička J​akuba Oravy

Načetín

Načetín - kaple jižně od vsi

Ves Načetín leží 2 km jižně od Hory Svatého Václava a 2 km západně od obce Hvožďany. Načetín je poprvé zmiňován v roce 1512, ale již roku 1185 existuje zmínka o jakémsi "Prschedotovi z Načetína".

Starý Kramolín

Starý Kramolín - hasičská zbrojnice

Ves Starý Kramolín se nachází se asi 1,5 km na sever od obce Mutěnín pod vrchem Lískovecká hůrka. Název připomíná staročeské „kramol“, což označuje hádku, svár. Roku 1679 je Kramolín poprvé nazýván „Starý“.O jeho založení není nic známo, připomínán je roku 1379 jako součást hostouňského statku. Ačkoliv patřil k faře Hostouň, chodili obyvatelé obvykle do kostela a do školy v Mutěníně. Kramolín měl vždy zemědělský a rustikální charakter. Velmi zajímavý byl tím, že se rozdělení pozemků od založení, tedy mnoho staletí až do doby před 2.

Sedlec

Sedlec - křížek na návsi

Ves Sedlec leží 4 km severovýchodně od města Poběžovice pod Rokošínským a Slatinským vrchem. Jeho jméno je pravděpodobně slovanského původu a znamená vývoj.

Zámělíč

Zámělíč - zvonička

Ves nepravidelného půdorysu se nachází po obou březích Pivoňky u silnice na Meclov 1,5 kilometru od Poběžovic. První zmínka o vsi pochází z roku 1379. Jedna její část tehdy náležela pivoňskému klášteru a o druhou se dělili místní zemané. Později přešla do majetku kláštera celá. V r. 1654 zde hospodařilo 15 poddaných. V r. 1789 stálo ve vsi 29 a v r. 1839 už 33 domů i s mlýnem a hospodou. V roce 1939 zde žilo na 250 německých obyvatel. Po válce byla ves znovu osídlena a v r. 1991 zde trvale žilo 54 obyvatel. Na severním břehu Pivoňky, takzvané Malé straně, stávala drobná kaple Nejsvětější trojice.

Ohnišťovice

Ohnišťovice - zvonička a křížek ve vsi

Ves Ohnišťovice se rozkládá asi tři kilometry východně od Poběžovic na březích Černého potoka. Podle názvu vznikla zřejmě na vypáleném místě. Prvně je ves zvaná Ogniscowiz zmiňovaná už v roce 1186 v darovací listině knížete Bedřicha klášteru v Kladrubech a poté v listině papeže Řehoře IX. v roce 1239, kterou byl majetek kláštera potvrzen. V roce 1373 pak získal Ohnišťovice Racek z Prostiboře jako protihodnotu za vesnice u Prostiboře.

Šitboř

Šitbořský kostel

Ves se nachází 2 km jižně od Poběžovic a je jednou z nejstarších lokalit v této části Českého lesa. Ve 13. století náležela k majetku hradu Starého Herštejna a byla nazývána Újezdem, případně Újezdem Šitboří či Ješitboří. Jméno vzniklo z označení Šitborova Újezda. První konkrétní zmínka se vztahuje k roku 1248, kdy ves vlastnili vladykové Prkoš a Protivec. V rukou drobných feudálů zůstává ves i ve 14. století. Později připadla pivoňskému klášteru a zůstala při něm až do roku 1850. V roce 1930 měla ves 60 domů a 307 obyvatel.

Sezemín

Sezemínská lípa - památný strom

Ves Sezemín jistě náleží k nejzapomenutějším osídleným lokalitám domažlického okresu. Malá víska se rozkládá na příkrém svahu při úpatí Lysé hory 5 kilometrů západně od Poběžovic. Poprvé je zmiňována roku 1587 jako příslušenství nedalekého pivoňského kláštera. Staré české jméno vsi vzniklo z osobního jména Sezima. Postupně však zaniklo a vystřídal je německý název Zeisermühle, který je odvozen od mlýna vybudovaného na potoce za vsí.

Závist

Kaplička v Závisti

Ves Závist leží 3 km jižně od obce Rybník a 3 km východně od hranice s Bavorskem. Západně od závisti, na svazích Pivoňských hor pramení řeka Radbuza. Ves byla založena v těžkém období během třicetileté války, dle pověsti ze žárlivosti. Ve smlouvě z roku 1644 je zmíněno sedm obyvatel. V roce 1722 měla Závist sedm domů a 52 obyvatel. V roce 1839 je sečteno 19 domů a 134 obyvatel. V roce 1910 i 1921 měla ves 149 obyvatel.

Ostrov

Křížek v Ostrově

Ves Ostrov se nachází 3 km na západ od obce Mutěnín pod vrchy Kamenec a Bezvěrovský vrch. V minulosti byl pozoruhodný tím, že se skládal ze dvou obcí, které měly stejné jméno, ale různé majitele. Každá obec měla svoji historii zcela nezávislou na té druhé. Severní část náležela ke královskému hradu Přimda, jižní část k Chodskému hradu v Domažlicích. Tzv. poběžovickou část osídlili pravděpodobně původní obyvatelé Mutěnína, ve kterém Mutina z Bukovce roku 1180 vybudoval tvrz na ostrově uprostřed rybníka. První zmínka o Ostrovu je ale v plzeňském archívu až z roku 1379.

Erazim

Kaple v Erazimi

Osada Erazim se nachází pod Bílovickým vrchem asi 1,5 km na jihovýchod od obce Mutěnín. Osada dříve nesla název Erasmus, v německém nářečí Rasima. Jméno dostalo sídlo po dnes již zaniklém kostelíku, který byl zasvěcen svatému Erasmovi, zmínky o něm pocházejí už z roku 1400, stával na severním konci osady.

Šibanov

Šibanov na císařských listech z roku 1838

Německy Schiefernau. Ves byla založena v mokřinatém údolí na úpatí Pivoňských hor 6 kilometrů západně od Poběžovic. Šibanov je prvně připomínán v roce 1586, kdy náležel k majetku pivoňského kláštera, při kterém zůstal až do konce feudalismu. V roce 1930 měla obec 15 usedlostí, obývaných 76 obyvateli.

Dnes je zástavba vsi z větší části zaniklá. Objekty, které jsou využívány většinou jen k rekreačnímu pobytu, jsou dnes zdařile rekonstruovány a představují dnes vzácně zachovaný vzorek lidové architektury této oblasti. V areálu obce je rovněž zachováno několik starých křížků.

Vranov

Kaple ve Vranově

Ves Vranov (dříve uváděn jako Vráňov, německy Frohnau, správní území Mnichov) leží v nadmořské výšce 630 m n. m, nad údolím potoka Pivoňka, nad kterým dominují vrcholy Pivoňských hor - Lysá hora (870 m n. m.) a Starý Herštejn (878 m n. m.) Na vrcholu Starého Herštejna je zřícenina středověkého hradu, která je nemovitou kulturní památkou.

Pivoň

Rytina Pivoňského kláštera z roku 1701

Ves Pivoň (dříve známá také jako Pivoňka, německy Stockau, správní území Mnichov) leží v nadmořské výšce 600 – 630 m n. m, v údolí potoka Pivoňka, nad kterým dominují vrcholy Pivoňských hor - Lysá hora (870 m n. m.) a Starý Herštejn (878 m n. m.) Na potoce Pivoňka je v Pivoni vybudována soustava devíti rybníků určených pro chov pstruhů. Obě vsi patří do území Chráněné krajinné oblasti Český les. 

Bílovice

Kaplička u Bílovic

Bílovice byly v letech 1869-1890 uváděny pod názvem Vílovice (německy Wellowitz). Nevelká osada severovýchodně od obce Drahotín, ke které také správně patří. V roce 1910 uváděna jako Vílovice, přesněji jako Wellowitz Ronsperger Maierhof (Vílovice poběžovický statek).

V současné době zde se zde nedaleko původního staktu rozkládá rozsáhlý zemědělský areál (haly). U rozcestí nad Bílovicemi stojí kaple.

Drobné památky