Projekty

Značení regionálních cyklotras

Obsah projektu:  dotační žádost - instalace dopravního značení a 7ks informačních tabulí včetně stojanů

Nositel projektu: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Dobrohost

Termín a stav realizace: 2010, realizováno

Zdroj financování: Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2009

Mobiliář regionálních cyklotras

Obsah projektu:  dotační žádost - instalace mobiliáře včetně dětských hracích   prvků

Nositel projektu: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Dobrohost

Termín a stav realizace: bude realizováno v 2011 a 2012

Zdroj financování: Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje

Bavorsko - česká stezka přátelství

Bavorsko - česká stezka přátelství spojuje turistické centrum Nabburg v Hornofalckém lese, město Poběžovice a informační centrum v Horšovském Týně. Na německé straně má délku 65 km a je z větší části vedena jako cyklostezka po tělese zrušené železnice. Na české straně má délku 35 km, je značena jako cyklotrasa č. 2141 a tvoří páteřní cyklotrasu Mikroregionu Dobrohost.

Park krajiny

V roce 2010 byla vypracována realizační studie Krajinný park Bavorsko – Čechy.

Drobné památky