Projekty

Revitalizace drobných sakrálních památek na území svazku obcí Mikroregion Dobrohost - I.etapa

Drahotín – kříž u brodu

Realizace: rok 2013–2014

Projekt byl zaměřen na stavební obnovu existujících drobných sakrálních objektů (5-ti křížů a jedné výklenkové kapličky) v intravilánu i extravilánu členských obcí dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Dobrohost.

 

Tento projekt je první dílčí etapou rozsáhlého a dlouhodobého projektu svazku. Na identifikaci drobných sakrálních památek (křížků, křížů, božích muk, kaplí a kapliček) na území svazku se pracuje již několik let a dosud bylo dokumentováno přibližně 150 těchto objektů na katastrálních územích jednotlivých členských obcí.

Pro první etapu bylo vybráno z výše uvedeného seznamu na přelomu roku 2012 a 2013 celkem 6 objektů – 5 křížů a jedna kaplička, které byly v různém technickém stavu. Některé kříže byly zčásti poničené, měly poškozené či zkorodované kovové kříže, některým chyběly kovové kříže úplně. Většina až na jeden měla vyvrácené, rozlámané a znečištěné kamenné podstavce. Úkolem bylo v rámci projektu revitalizovat tyto drobné sakrální památky do původního stavu tak, aby se staly znovu součástí kulturní krajiny česko-bavorského příhraničí.

Revitalizace drobných sakrálních památek na území svazku obcí Mikroregion Dobrohost – II. etapa

Plzeňský kraj logo

Realizace: rok 2016–2017

Projekt byl zaměřen na stavební obnovu existujících drobných sakrálních objektů (7 – mi křížů) v intravilánu i extravilánu členských obcí dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Dobrohost.

 Tento projekt je druhou dílčí etapou rozsáhlého a dlouhodobého projektu svazku. Na identifikaci drobných sakrálních památek (křížků, křížů, božích muk, kaplí a kapliček) na území svazku se pracuje již několik let a dosud bylo dokumentováno přibližně 150 těchto objektů na katastrálních územích jednotlivých členských obcí.

Značení regionálních cyklotras

Obsah projektu:  dotační žádost - instalace dopravního značení a 7ks informačních tabulí včetně stojanů

Nositel projektu: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Dobrohost

Termín a stav realizace: 2010, realizováno

Zdroj financování: Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2009

Mobiliář regionálních cyklotras

Obsah projektu:  dotační žádost - instalace mobiliáře včetně dětských hracích   prvků

Nositel projektu: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Dobrohost

Termín a stav realizace: bude realizováno v 2011 a 2012

Zdroj financování: Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje

Bavorsko - česká stezka přátelství

Bavorsko - česká stezka přátelství spojuje turistické centrum Nabburg v Hornofalckém lese, město Poběžovice a informační centrum v Horšovském Týně. Na německé straně má délku 65 km a je z větší části vedena jako cyklostezka po tělese zrušené železnice. Na české straně má délku 35 km, je značena jako cyklotrasa č. 2141 a tvoří páteřní cyklotrasu Mikroregionu Dobrohost.

Park krajiny

V roce 2010 byla vypracována realizační studie Krajinný park Bavorsko – Čechy.

Drobné památky