Kostel svatého Václava

Návrší s kostelem svatého Václava vytváří významnou krajinnou dominantu. Obec již existovala ve 13. století, kostel s jistotou k roku 1345. Okolí kostela bylo opavněno a stávala zde i tvrz. Sám kostel má jednoznačně fortifikační charakter a byl postaven ve třetí ve třetí čtvrti 14. století jako jednolodní s polygonálně uzavřeným presbytářem a s věží. Rozměry kostela jsou překvapivě monumentální a vybočují z dobových zvyklostí. Uvnitř kostela je raně barokní zařízení z období barokní přestavby v 17. století.

V 90. letech 20. století byla opravena střecha a uvnitř kostela zřízena podlaha. Střecha bez okapů a nemožnost odvětrání velkého množství vlhkosti způsobuje extrémní zavlhčení zdiva, které je hlavní závadou kostela. Bohoslužby jednou za čtrnáct dní udržují alespoň minimální provozuschopnost kostela, ale potenciálně se jedná o ohroženou stavbu.

Kostel svatého Václava

Hora Svatého Václava od západu

 

Hora Svatého Václava byla sídlem Farnosti Hory Svatého Václava. Seznam sídel této oblasti: 

Vsi

Samoty: 

  • Lačná
  • Bílý mlýn u Šidlákova
  • Bílovice u Drahotína
  • Hvožďanské samoty

Mapa Parish Berg

mapa Farnosti Hora Svatého Václava.

 

 


Kostel svatého Václava
Kostel svatého Václava
Kostel svatého Václava
Kostel svatého Václava
Hora Svatého Václava od západu
Hora Svatého Václava od západu
Kostel svatého Václava
Kostel svatého Václava
Mapa Parish Berg
Mapa Parish Berg

Poloha na mapě: 
Javascript is required to view this map.

Drobné památky