Aktivně přes hranice

Mikroregion má už řadu let velmi úzkou spolupráci s bavorskou místní akční skupinou Brückenland Bayern-Böhmen / Südlicher Oberpfälzer Wald – Český les, jejímž mozkem i srdcem je Centrum Bavaria-Bohemia v Schönsee. Spolupráce vyústila v začlenění mikroregionu do této bavorské místní akční skupiny. Dlouhodobou vizí je založení společného Evropského seskupení pro územní spolupráci podle legislativy Evropské unie. V současné době je uzavřena smlouva o spolupráci pod názvem Aktivně přes hranice.

 

Důvody pro založení společné zastřešující organizace

Vstupem České republiky do EU dne 01. 05. 2004 se výrazně zintezivnila přeshraniční spolupráce ve východní částí okresu Schwandorf a jihovýchodní části okresu Neunstadt a.d.WN a oživila se již dříve vzniklá partnerská spojení mezi městy, obcemi, školami a spolky obou sousedních regionů. Poloha na česko-bavorské hranici, společný přeshraniční přírodní prostor, jakož i společné historické a kulturní rysy určují charakter obou regionů.

Odkazy

  •  bbkult.net - web Centrum Bavaria-Bohemia v Schönsee.
  • www.ovis.info - místní akční skupina Brückenland Bayern-Böhmen / Südlicher Oberpfälzer Wald – Český les


Drobné památky